ASK & EMBLA konsulter


Utformning och utförande efter kundens krav och behov.


ORIENTERINGSRITNINGAR


  • Utför orienteringsritningar för larmsystem, såsom brand- och inbrottslarm.


  • Levereras i pappersformat eller som datafil.


  • Lamineras vid behov.


  • Tillhandahåller pärmar i standard- eller specialutförande.


  • Levererar till larminstallatörer.


UTRYMNINGSPLANER


  • Utför utrymningsplaner enligt gällande regler. För säker utrymning av lokaler och arbetsplatser.


  • Levereras monteringsfärdiga med ram.


  • Storlekar efter kundens önskemål.


  • Levererar till industri, butiker, banker, kontor, offentliga lokaler samt brandmaterielleverantörer.
ASK & EMBLA arbetar med datorstödd ritteknik - CAD - sedan år 1985. Använder bl a programvarorna AutoCAD och Corel.


ASK & EMBLA konsulter HB

Mansåsvägen 7   439 93 Onsala  

Tel 0300-61202 

A&E CAD AB © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use