Ask & Embla  /  A&E CAD AB


AFFÄRSIDÉ


  • Ask & Embla skall leverera färdiga ritningar av hög kvalitet, utförda på ett effektivt sätt med datorstödd teknik.


KVALITET


  • Ask & Emblas kund granskar och godkänner innehåll och utformning före slutlig leverans.


  • Media och färger skall vara av god kvalitet samt vara tåliga mot åldersförändringar.


  • Ask & Embla väljer leverantörer som är erfarna produktspecialister och beräknas kunna ge service i minst fem år.


MILJÖ


  • Ask & Embla skall värna om god miljö i all verksamhet.


  • Inköpta produkter skall fylla höga krav på miljövänlighet och resurssnålhet.


  • Ask & Embla skall verka för att leverera produkter och tjänster som, i förhållande till tekniska och ekonomiska krav, är skonsamma mot miljön och kan återanvändas.


FÖRETAGET


  • Familjeföretaget Ask & Embla konsulter HB grundades år 1985. Ombildades år 1990 till A&E CAD AB och är fortfarande familjeägt.


  • Företaget benämns "Ask & Embla" av våra kunder.Ask & Embla arbetar med datorstödd ritteknik - CAD - sedan år 1985. Använder bl a programvarorna AutoCAD och Corel.


A&E CAD AB   Mansåsvägen 7   439 93 Onsala  

Tel 0300-61202 

A&E CAD AB © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use